Modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu CCTV w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Zakres dostawy z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Sprzęt oraz prace, wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, muszą być objęte minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji.
Gwarancja obejmuje wsparcie techniczne, którego warunki zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 13:00


» Location

Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Kancelaria Prezydenta RP
Wiejska 10
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in