Budowa miejsc postojowych wraz z przebudową fragmentu drogi (ul. Aptecznej) w Krzeszowicach

» Notice description

1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z budową miejsc postojowych przy ul. Aptecznej w Krzeszowicach wraz z przebudową drogi, zgodnie z załączonym STWiORB oraz przedmiarem robót. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 - miesięczny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i dokonywanie w tym okresie własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych.

2) Szczegółowy zakres i sposób wykonania zadania określają:
Załącznik nr 7 - STWiORB;
Załącznik nr 8 – Dokumentacja zawierająca: 8.1 - Opis przedmiotu zamówienia, 8.2 – przedmiar robót, 8.3 - załącznik graficzny; 8.4 - uzgodnienie z gazownią.
Załącznik nr 9 – Wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:45


» Location

Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski w Krzeszowicach
Grunwaldzka 4
Krzeszowice 32-065
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in