Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”.
3.2. Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego targowiska w Uniejowie o nawierzchni
z destruktu pofrezowego, poprzez wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz utwardzonych miejsc handlowych, z zadaszeniami markizami.
3.3. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:
3.3.1. wykonanie robót ziemnych: wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie,
3.3.2. ułożenie krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz nawierzchni z kostki betonowej,
3.3.3. wykonanie 3 zjazdów,
3.3.4. ustawienie i montaż kontenera sanitarnego wraz z przyłączami do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej,
3.3.5. ustawienie wiat śmietnikowych,
3.3.6. ustawienie 2 słupów oświetleniowych z oprawami led z zasilaniem fotowoltaicznym (źródła odnawialne),
3.3.7. wykonanie oświetlenia terenu, tj. 4 słupów z zasilaniem z sieci energetycznej,
3.3.8. wykonanie trawników i zieleńców.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie słupy oświetleniowe mają być słupami kompozytowymi o wysokości 9,0 m, z uwagi na istniejącą w okolicy infrastrukturę, do której należy się dowiązać. Ponadto należy dobrać temperaturę barwową opraw oświetleniowych do istniejącej infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej w ul. Dąbskiej w Uniejowie.
Zamawiający podaje minimalne wymagania odnośnie latarni oświetleniowych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi:
Oprawa:
Obudowa: aluminium
Kolor : szaro-srebrny
Optyka soczewkowa
Żywotność LED (Ta=30°C,L80,B10): >50 000 h
Stopień ochrony: IP 66
Odporność: IK08
Zastosowanie: ulice, parkingi
Bateria:
Bateria: 36Ah/230Wh
Moc[W]: 30W
Wydajność LED [lm/W]: 160
Strumień LED/ [lm]: 4800
Sprawność oprawy: >0,8
Wsp. Oddawania barw: >70/80
Temp. Barwowa [K]: 3000-5000
Słup:
Kompozytowy o wysokości 9,0 m
3.4. Szczegółowy opis robót zawierają: dokumentacja projektowa, pomocniczy przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik do niniejszej SIWZ.
3.5. Działka, na której urządzone jest targowisko oznaczona jest w ewidencji gruntów
i budynków nr 33/12 i 33/14, obręb 1 miasto – Uniejów, gmina Uniejów. Jest to teren niezabudowany. Wyjątek stanowią przenośne altany handlowe, które w ramach niniejszego zamówienia należy przetransportować w miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. do:
3.5.1. Brzozówki szt. 1 – orientacyjna ilość km 15,
3.5.2. Czepowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 7,
3.5.3. Zaborowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 10,
3.5.4. Wielenina Kolonii szt. 1 – orientacyjna ilość km 7,
3.5.5. Skotnik szt. 1 – orientacyjna ilość km 6,
3.5.6. Gór szt. 1 – orientacyjna ilość km 10,
3.5.7. Pęgowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 12,
3.5.8. Hipolitowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 8,
3.5.9. Lekaszyna szt. 1 – orientacyjna ilość km 15,
3.5.10. Rożniatowa szt. 1 – orientacyjna ilość km 9,
3.5.11. Rożniatowa Kolonii szt. 1 – orientacyjna ilość km 11,
3.5.12. Kozanek Wielkich szt. 1 – orientacyjna ilość km 12,
3.5.13. Dąbrowy szt. 1 – orientacyjna ilość km 8,
3.5.14. Brzezin szt. 1 – orientacyjna ilość km 3,
3.5.15. Kuczki staw szt. 5 – orientacyjna ilość km 6.
Zamawiający informuje, że jedna altana ma szerokość 708 cm, wysokość 453 cm + ozdobna drewniana iglica wysokości 48 cm, ciężar ok. 3 tony. Altany muszą być przewiezione w całości, zabezpieczone przed możliwym uszkodzeniem podczas transportu oraz ustawione na blokach betonowych lub odpowiednio równej nawierzchni odizolowanej od podłoża gruntowego we wskazanym miejscu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju powstałe uszkodzenia, a w przypadku ich powstania do ich usunięcia na własny koszt.
3.6. Przedmiotowa nieruchomość, na której zlokalizowane jest targowisko, posiada bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 473 na odc. ul. Dąbskiej w Uniejowie oraz do drogi powiatowej Nr 3741E ul. Wiśniowej w Uniejowie. W ramach zamówienia należy wykonać zjazdy na ww. drogi, tj. 2 na drogę wojewódzką i jeden na drogę powiatową.
3.7. W ramach przedmiotowego zamówienia należy utwardzić strefę handlu i stoiska handlowe oraz drogi manewrowe, chodniki i miejsca postojowe wewnątrz targowiska. Zamawiający wymaga, aby na:
3.7.1. jezdni manewrowej wykonać kostkę w kolorze szarym,
3.7.2. miejscach postojowych – kostka w kolorze szarym, przy czym miejsca postojowe muszą być oddzielone od siebie kostką koloru grafitowego,
3.7.3. miejsca handlowe – kostka w kolorze piasek pustyni,
3.7.4. chodnik – kostka w kolorze grafit,
3.7.5. zjazdy – kostka w kolorze czerwonym.
Przed wbudowaniem materiału odcień koloru kostki należy ustalić z Zamawiającym.
3.8. Cały teren targowiska należy ogrodzić panelowym ogrodzeniem. Na odcinku przylegającym do otaczających teren inwestycji dróg należy wykonać panele na podmurówce. Zamawiający wymaga ogrodzenia panelowego systemowego z trzema przetłoczeniami, z drutu 5 mm o oczkach 50x200 w ocynku ogniowym malowane proszkowo w kolorze RAL 6005. Panel ogrodzeniowy ma mieć wysokość 1730 mm i szerokość 2500 mm. Ogrodzenie ma być osadzone na słupkach stalowych w rozstawie 2,58 m mocowane w fundamencie betonowym [40x40x100cm]. W miejscach, gdzie występuje ogrodzenie na podmurówce pomiędzy słupkami należy zabetonować płytę ogrodzeniową wysokości 250 mm.
Furtka ogrodzeniowa winna być ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Rama wykonana z profilu zamkniętego 40x40x3 wypełniona panelem ogrodzeniowym
o grubości 5 mm i oczkach 50 x 200mm. Furtka ma mieć szerokość 110x173 cm. Słupki furtki wykonane z profilu 80x80x3. Stopa fundamentowa betonowa 40x40x100cm z betonu B-20. Furtka winna mieć klamkę nierdzewną, zamknięcie na zamek, 3 komplety kluczy.
Bramy mają być otwierane automatycznie przesuwne wykonane z kształtownika 60x40mm + poprzeczka 60x40mm + belka dolna 60x60mm + szyna jezdna 80mm, w ocynku ogniowym, wypełnionego panelem ogrodzeniowym z siatki w ocynku ogniowym malowane proszkowo
w kolorze zielonym RAL 6005. Średnica drutów poziomych i pionowych 5 mm. Wielkość oczek: 50 x 200 mm. Brama o wymiarach 600x173 cm. Słupki bramowe wykonane z profilu 80x80x3 mocowane w fundamencie betonowym [40x40x100cm]. Zamawiający wymaga zamontowania bram automatycznych przesuwanych z siłownikiem. Wykonanie zasilania bram leży w gestii Wykonawcy.
3.9. Zadaszenie nad miejscami handlowymi przewidziano w postaci markiz wolnostojących o wymiarach: długość 5 m, szerokość max wysięgu na obie strony 2,5 m + 2,5 m tj. łącznie 5 m x 5 m = 25 m. kw. Dwuspadowych. Materiał niepalny. Kolor jednolity do ustalenia
z zamawiającym. Lambrekiny proste. Markizy zwijane ręcznie. Kaseta z góry w kalenicy kryta systemową obróbką dekarską. Konstrukcja stalowa nóg wg technologii producenta z możliwością demontażu na czas konserwacji. Fundamentowanie markiz pod posadzką targowiska. Gniazda montażowe markiz muszą być umieszczone w oprawach żeliwnych umożliwiających zasłonięcie ich otworu elementem żeliwnym na czas konserwacji.
3.10. Na terenie targowiska należy ustawić kontener sanitarny wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i energetycznej. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. wykonawca opracowując projekt przyłączy zobowiązany jest do uzyskania warunków przyłączeniowych w zakresie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego projektu przyłączy przez instytucje, których zgoda jest wymagana, przed wykonaniem przyłączy.
Poniżej Zamawiający podaje podstawowe parametry dwukabinowego kontenera WC:
- przeszklone drzwi zewnętrzne (850x2000 mm) 2 szt.
- drzwi wewnętrzne (625x2000 mm) 2 szt.
- uchylne okno z termoizolacyjną szybą (674x574 mm) 2 szt.
Instalacje elektryczne:
- 220V/50Hz
- włącznik 2 szt.
- gniazdko 2 szt.
- kaloryfer elektryczny 0,5 kW 2 szt.
- jarzeniowe oświetlenie sufitowe 1x36 W 2 szt.
- gniazdo zewnętrzne CEE
Urządzenia sanitarne:
- WC z wieszakiem na papier 2 szt.
- ceramiczna umywalka z zimną wodą z lusterkiem, półką PCV, mydelniczką, wieszakiem na ręczniki 2 szt.
- pisuar 1 szt.
- ścianka działowa 1 szt.
Przykładowe rysunki dwukabinowego kontenera WC znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla niniejszego postępowania w rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.11. W sąsiedztwie kontenera sanitarnego oraz w części północno - zachodniej terenu inwestycji należy ustawić wiaty śmietnikowe oparte o system modułowy. Wiata śmietnikowa powinna mieć wymiary 482x324 cm. Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowanej ogniowo i proszkowo malowanej w kolorze RAL 8016. Zadaszenie wykonane z blachy głęboko tłoczonej trapezowej ocynkowanej, grubości 0,5. Wypełnienie boczne z paneli, z blachy ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Drzwi do wyciągania kubłów o poj. 1100 l - 1 szt.. Zamknięcie na zamek, klamka nierdzewna, 3 komplety kluczy. Dach wiaty osłonięty otokiem, w którym zainstalowany jest system odprowadzania wody. Rynna odprowadzająca wodę z dachu: rynny stalowe, ocynkowane, powlekane obustronnie poliuretanem (70µm) w kolorze RAL 8016. Wiata na słupach 80/80/2. Montaż wiaty poprzez wbetonowanie słupów.
3.12. W ramach zamówienia należy wykonać tablice pod regulamin targowiska oraz tablicę z logo PROW o wym. 80x120 wg wytycznych Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020 i teren targowiska oznaczyć nazwą „Mój Rynek”. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania 12 miejsc unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.). Rozmiar tablicy pod regulamin targowiska 140 cm x 200 cm. Tablice pod regulamin targowiska i z logo PROW mają być jednostronne, wykonane z blachy ocynkowanej, zabezpieczone laminatem UV, osadzone w profilach aluminiowych, trwale mocowane na dwóch słupkach. Części aluminiowe malowane proszkowo. Ponadto Zamawiający załącza projekt regulaminu targowiska.
3.13. Zamawiający wymaga aby w okresie od 28.10.2020 r. do 4.11.2020 r. teren targowiska został uporządkowany, odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i był dostępny jako parking. W tym czasie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych.
3.14. W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.15. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
3.15.1. ustanowienia kierownika budowy,
3.15.2. prowadzenia dziennika budowy przekazanego przez Zamawiającego
3.15.3. zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,
3.15.4. uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,
3.15.5. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny,
3.15.6. usytuowania obiektu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
3.15.7. zapewnienia geodezyjnego wytyczenia inwestycji,
3.15.8. stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
przy wykonywaniu robót budowlanych,
3.15.9. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych,
3.15.10. wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z Prawa Budowlanego,
3.15.11. oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
3.15.12. umieszczenia na budowie informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo budowlane i przekazanie tej informacji do zamawiającego,
3.15.13. dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,
3.15.14. uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
3.15.15. zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3.15.16. utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
3.15.17. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,
3.15.18. przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych,
3.15.19. wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,
3.15.20. powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie,
że są zabytkiem,
3.15.21. wystąpienia do właściwego organu i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wystąpi taka konieczność,
3.15.22. zawiadomienia zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy
we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.
3.16. Zamawiający zobligowany jest do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w związku z czym Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę, stwierdzające sporządzenie lub brak sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającą wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”
przez Wykonawcę kopię uprawnień budowlanych, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy prawo budowlane w dniu podpisania umowy.
3.17. Wykonawca zostanie upoważniony przez Zamawiającego do występowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia.
3.18. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany na podstawie załączonej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów.
3.19. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i zakończenia robót budowlanych.
3.20. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3.21. Szczegółowy opis robót zawierają dokumentacje, które zostają dołączone do niniejszej SIWZ.
3.22. Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie.
3.23. Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo.
3.24. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco
i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia.
3.25. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
3.26. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3.27. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.
3.28. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót kosztorys powykonawczy z realizacji przedsięwzięcia. Kosztorys powykonawczy stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3.29. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
3.30. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
3.31. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych.
3.32. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego.
3.33. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia.
3.34. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.
3.35. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3.36. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.
3.37. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
3.38. Informacje na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła
w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego.
3.39. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.40. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.41. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia, i będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
3.42. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.
3.43. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
3.44. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
3.45. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.46. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3.47. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.
3.48. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.
3.49. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.50. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.51. Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski.
3.52. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3.53. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.54. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne nie przeprowadzono dialogu technicznego.
3.55. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
45 10 00 00 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę
45 11 27 10 – 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielnych
45 21 31 40 – 6 Roboty budowlane w zakresie targowisk
45 21 31 42 – 0 Roboty budowlane w zakresie targowisk na wolnym powietrzu
45 21 55 00 – 2 Toalety publiczne
45 23 32 20 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
3.56. Postępowanie oznaczone jest jako – ZP.271.17.2020.DT
3.57. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:15


» Location

ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Uniejów
ul. Błogosławionego Bogumiła 13
Uniejów 99-210
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in