Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (3 części).

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w komórkach i jednostkach organizacyjnych Zamawiającego, obejmującej następujące części:
- część nr 1: odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów zawierających substancje niebezpieczne,
- część nr 2: odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych,
- część nr 3: załadunek, odbiór, transport i przetwarzanie 700 Mg odpadów zawierających substancje niebezpieczne w postaci zużytych drewnianych podkładów kolejowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

01-232 Warszawa


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in