Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Uzdowo

» Notice description

I. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie.
II. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Szczegółowy opis wymagań i parametrów technicznych przedmiotu zamówienia wymaganych przez Zamawiającego określa:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ i Załącznik Nr 1 do SOPZ Rozdziału III SIWZ
b) Projekt umowy Rozdziału IV SIWZ.
2)Wykaz sprzętu pożarniczego Zamawiającego przeznaczonego do zamontowania przez Wykonawcę w nowym samochodzie ratowniczo - gaśniczym z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie określa:
a) Załącznik Nr 2 do SOPZ Rozdziału III SIWZ.
III. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozdziału III SIWZ, Projekcie umowy Rozdziału IV SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

Uzdowo 52
Uzdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie
Uzdowo 52
Uzdowo 13-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in