Konserwacja drogowych obiektów inżynierskich oraz czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
a) konserwacja przepustów
b) konserwacja rowów
c) naprawa przepustów, obiektów mostowych
d) naprawa barier i poręczy
e) naprawa elementów odwodnienia dróg
f) oczyszczenie kanalizacji deszczowej przy zamuleniu ½, 2/3 i 3/3
g) naprawa kanalizacji deszczowej.

Roboty będą realizowana przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji czy zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /mailowo/ telefonicznie*,
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
2) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, poczty elektronicznej.

* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra 65-042
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in