Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Warka

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Warka. Rok produkcji samochodu: 2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ „Specyfikacja techniczno-użytkowa” dotyczący minimalnych wymagań techniczno - użytkowych dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 12:00


» Location

Plac St. Czarnieckiego 1
Warka 05-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Warka
Plac St. Czarnieckiego 1
Warka 05-660
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in