„Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu – roboty budowlane"

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przebudowie mieszkania wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 tj. dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia oraz zał. nr 4 – Wzór umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 13:00


» Location

ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in