Świadczenie usług udostępnienia platformy masowego wysyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS dla Politechniki Gdańskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy, dostępnej przez sieć Internet, umożliwiającej masowe wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS do użytkowników wszystkich sieci komórkowych na terenie kraju, na terenie Unii Europejskiej oraz poza terenem UE.
Zamawiający przewiduje, że w okresie obowiązywania umowy zrealizuje podane niżej liczby SMS-ów: SMS-y zamówienie podstawowe- 210 tys. plus zamówienie w opcji 100% wartości zamówienia podstawowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 09:00


» Location

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in