Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy. W ramach zamówienia Wykonawca wykosi na powierzchni ok. 7 ha roślinność zielną (jest to przede wszystkim trzcina) przy pomocy sprzętu ręcznego (np. kosy ręcznej), skosi i usunie jednoroczne odrośla wierzbowe w obrębie powierzchni, z której ma być skoszona i usunięta roślinność zielna oraz zutylizuje pozyskaną w ramach działań ochronnych biomasę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 14:00


» Location

Rybaki Górne 8
Gdańsk 80-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Rybaki Górne 8
Gdańsk 80-861
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in