Dostawa licencji oprogramowania

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania dla Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. w podziale na 3 części:
1) Część nr 1: Dostawa licencji oprogramowania biurowego: Licencje Office365 Enterprise E3 GOV do skrzynek pocztowych dla pracowników spółki, nowa licencja na okres 12 miesięcy – 35 szt. lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.
2) Część nr 2: Dostawa oprogramowania deweloperskiego:
Subskrypcja MSDN - Visual Studio Pro + support - 10 szt., nowa licencja ważna 24 miesiące, lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ.
3) Część nr 3: Dostawa licencji oprogramowania deweloperskiego:
a) SSIS Component Enterprise Subscription ALL SSIS Source/ Destination Components (1) Production Server (4 Cores) + (1) Development License, odnowienie licencji, ważność 12 miesięcy – 4 szt.,
b) SentryOne Document Premium - Annual Subscription - odnowienie obecnie posiadanej licencji DOC xPress - 1 szt., ważna 12 miesięcy,
c) BI xPRESS Pro - odnowienie obecnie posiadanej licencji - 1 szt., ważna 12 miesięcy,
lub rozwiązania równoważnego zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ. Obecne licencje są ważne do 31.07.2020 r.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

Chmielna 132/134
Warszawa 00-805
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o.
Chmielna 132/134
Warszawa 00-805
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in