„Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych (zamówienie z podziałem na 4 części)”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia stanowi wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych do 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie- zamówienie z podziałem na 4 części.
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 następujące części:
1) Część nr 1 – wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla WSzW Kielce – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 1A, który stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowa wycena stanowi załącznik nr 3A do niniejszej SIWZ.
2) Część nr 2 – wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla
10 ŚBOT– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 1B, który stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowa wycena stanowi załącznik nr 3B do niniejszej SIWZ.
3) Część nr 3 – wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla OSPWL– szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 1C, który stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowa wycena stanowi załącznik nr 3C do niniejszej SIWZ.
4) Część 4- wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla CPdMZ Kielce- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został
w załączniku nr 1D, który stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowa wycena stanowi załącznik nr 3D do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 08:00


» Location

Anieli Krzywoń 1
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie
Anieli Krzywoń 1
Nowa Dęba 39-460
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in