Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bierutowie.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierutowie.”
2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Bierutowie. Rok produkcji podwozia pojazdu – 2020 r. Samochód musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, ważne na dzień składania ofert.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, dotyczący PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO, RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4X4.
4.Zakupiony samochód wymieniony w pkt 1 przeznaczony będzie na cele związane z ochroną przeciwpożarową.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 11:30


» Location

ul. Moniuszki 12
Bierutów 56-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Urząd Miejski w Bierutowie
ul. Moniuszki 12
Bierutów 56-420
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in