Budowa chodnika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie, gmina Swarzędz. W zakres zamówienia wchodzą:
roboty drogowe

Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi projekt wykonawczy składający się z:
projektu robót drogowych – projekty wykonawcze
przedmiaru robót
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Swarzędz 62-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Swarzędz
Rynek 1
Swarzędz 62-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in