PN.U.LN.6.20_Kompleksowe usługi prania, dezynfekcji i reparacji bielizny szpitalnej przez okres 18 m-cy, w tym: 1) świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej (wraz z transportem) wraz z wyposażeniem Zamawiającego w: a) system RFID HF umożliwiający m.in. automatyczne liczenie oraz identyfikację asortymentów w siedzibie Zamawiającego oraz wdrożenie tego systemu u Zamawiającego, b) system szaf wydająco-zbierających odzież operacyjną w oparciu o system RFID HF oraz wdrożenie tego systemu u Zamawiającego, 2) świadczenie usługi prania asortymentu będącego własnością Zamawiającego (wraz z transportem)

» Notice description

Kompleksowe usługi prania, dezynfekcji i reparacji bielizny szpitalnej przez okres 18 m-cy, w tym: 1) świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, w tym operacyjnej (wraz z transportem) wraz z wyposażeniem Zamawiającego w: a) system RFID HF umożliwiający m.in. automatyczne liczenie oraz identyfikację asortymentów w siedzibie Zamawiającego oraz wdrożenie tego systemu u Zamawiającego, b) system szaf wydająco-zbierających odzież operacyjną w oparciu o system RFID HF oraz wdrożenie tego systemu u Zamawiającego, 2) świadczenie usługi prania asortymentu będącego własnością Zamawiającego (wraz z transportem). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kośnego 53
Opole 45-372
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in