Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 517, 810/9, 796/3 w miejscowości Radwanice.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej na działkach nr 517, 810/9, 796/3 w miejscowości Radwanice. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur Ø110 i Ø90 PE o łącznej długości 119,0m wraz z przepięciem istniejących przyłączy oraz montażem 1 sztuki hydrantu ppoż.
W zakres zamówienia wchodzi także rozbiórka nawierzchni, kompleksowa obsługa geodezyjna wykonanych obiektów, dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Polkowicach.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
Radwanice 59-160
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in