Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest : „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica”
Opis do zadania :
- ścięcie zawyżonych poboczy - obustronnie gr. 15 cm
- uzupełnienie ubytków krawędzi jezdni asfaltobetonem gruboziarnistym - obustronnie
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową
- ułożenie warstwy przeciw spękaniowej pod nawierzchnie bitumiczne - geosiatka
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej
- wykonanie warstwy ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej
- uzupełnienie poboczy klińcem - obustronnie
- skropienie poboczy emulsją asfaltową z zasypaniem grysem kamiennym
- demontaż barier stalowych z rurek Fi 50 mm na przepuście i montaż nowych
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu średnioziarnistego - na skrzyżowaniach dróg gminnych
- Ustawienie oznakowania pionowego zg. z przedmiarem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 109
Brzeźnica 34-114
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109
Brzeźnica 34-114
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in