Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu liniowego napędu indukcyjnego przeznaczonego do budowy prototypu sortera

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest systemem liniowego napędu indukcyjnego przeznaczony do wprawiania w ruch postępowy wózki sortujące w torze jezdnym prototypu sortera cross-belt ze zrzutkami karuzelowymi. Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie. Miejsce dostawy, siedziba konsorcjanta projektu REGALUX Krzysztof Sutowski Topole 40, 89-600 Chojnice. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:00


» Location

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial engines

» Buyer data

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in