Dostawa preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala – II edycja

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ tj. Formularz asortymentowo - cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:30


» Location

ul. Czerniakowska 231
Warszawa 00-416
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP
ul. Czerniakowska 231
Warszawa 00-416
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in