Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach (gm. Wasilków)

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach.
2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia polegającego na:
a) przygotowania pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia,
b) uzyskaniu wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów,
c) przeprowadzeniu szkolenia dla obsługi pojazdu,
d) wykonywaniu, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji; przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji; w przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów
e) wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność zamawiającego i wydać mu w siedzibie wykonawcy przedmiot umowy tj. średni samochód ratowniczo – gaśniczy z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) posiadający parametry techniczne opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wyszczególnione w ofercie wykonawcy.
f) wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych.
g) zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 11:00


» Location

Białostocka 7
Wasilków 16-010
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Wasilków
Białostocka 7
Wasilków 16-010
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in