Odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe docelowe w Tarnowskich Górach w 2020 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na odnowie nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe na odcinkach dróg gminnych w Tarnowskich Górach w 2020 roku w następującym zakresie:
• ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna grubości 5 cm po zagęszczeniu – do 4500 m2
• mechaniczne ułożenie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej – do 338 t,
• ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem – do 1000 mb,
• wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm – do 600 m2,
• ułożenie korytek betonowych o szer. 0,40 m ułożone na ławie betonowej – 330 mb,
• korytowanie pdbudowy na głębokość 20 cm – 560 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji określa:

• wzór „Formularza Ofertowego”, a w nim Przedmiar robót – kalkulacja cenowa,
• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:45


» Location

ul. Piastowska 8
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach
ul. Piastowska 8
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in