sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment oraz liczbę sztuk poszczególnych narzędzi zawiera formularz rzeczowo-cenowy składający się z dwóch części: formularza rzeczowo-cenowego zawierającego narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, stanowiącego Załącznik nr 1A do SIWZ oraz formularza rzeczowo-cenowego zawierającego narzędzia ręczne bez napędu elektrycznego i elementy wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu), stanowiącego Załącznik nr 1B do SIWZ. Obie części formularza rzeczowo-cenowego stanowią jedną niepodzielną całość przedmiotu zamówienia. Ceną oferty jest suma wartości brutto obu części formularza. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie (partiami). Termin realizacji każdej dostawy (zamówienia cząstkowego) wynosi 5 dni roboczych Zamawiającego liczonych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego – dokładne miejsce dostawy będzie każdorazowo wskazane na formularzu zamówienia narzędzi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 10:30


» Location

Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Cutting tools

» Buyer data

Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in