Wykonanie windy osobowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

» Notice description

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1.2. Roboty żelbetowe
1.3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego o udźwigu 630 kg i wymiarach 110x140 cm wraz z dopuszczeniem do eksploatacji
1.4. Wykonanie pochylni przy wejściu głównym oraz w holu na parterze
1.5. Roboty elektryczne przy windzie osobowej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

Hetmańska 9
Rzeszów 35-045
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Hetmańska 9
Rzeszów 35-045
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in