Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1-5 do SIWZ. Zamówienie jest podzielone na części – liczba części 5:
CZĘŚĆ Nr I – ubrania koszarowe ze znakami identyfikacyjnymi, koszulki letnie i zimowe;
CZĘŚĆ Nr II – obuwie koszarowe;
CZĘŚĆ Nr III – buty strażackie specjalne skórzane;
CZĘŚĆ Nr IV – rękawice specjalne;
CZĘŚĆ Nr V – kominiarki.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
ul. Czechosłowacka 27
Poznań 61-459
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in