Długoterminowy najem samochodu osobowego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem 1 sztuki samochodu osobowego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2020, wraz z prawem wykupu wynajmowanego samochodu przez Zamawiającego po zakończeniu okresu najmu na zasadach szczegółowo opisanych w umowie.
2. Zakres zamówienia określony jest w Rozdziale C SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i w Formularzu cenowym (wzór nr 3) SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 11:20


» Location

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in