Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg/jezdni na terenie miasta Tczewa w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg/jezdni na terenie miasta Tczewa, polegających na mechanicznym odśnieżaniu i/lub posypywaniu jezdni solą i/lub mieszanką piaskowo – solną. 2. Zamawiający zapewnia: 1) materiały do zimowego utrzymania (piasek i sól); 2) możliwość korzystania z placu na bazie ZUK w Tczewie – jako składowiska materiałów i punktu załadowczego oraz miejsca postoju sprzętu; 3) trzech dyspozytorów koordynujących użycie sprzętu i stosownego materiału podczas akcji zimowego utrzymania dróg. 3. Orientacyjna wielkość przedmiotu zamówienia - w sezonie zimowym 2020/2021; 2021/2022; prognozuje się: 1) 400 roboczogodzin zwalczania śliskości materiałami uszarstniającymi (posypywanie); 2) 100 roboczogodzin odśnieżania, bez posypywania; 3) 200 roboczogodzin odśnieżania z jednoczesnym zwalczaniem śliskości materiałami uszarstniającymi; 4) 19.320 godzin dyżuru domowego; 5) 11.352 godzin utrzymania gotowości sprzętowej. Podane ilości są ilościami szacunkowymi, nie stanowiącymi zobowiązania Zamawiającego do pełnej realizacji, ani też podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Są to jedynie prognozowane ilości – rzeczywiste ilości będą zależne od warunków pogodowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Czatkowska
Tczew 83-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zakład Usług Komunalnych
ul. Czatkowska
Tczew 83-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in