"Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoleniowo-wypoczynkowego na budynek opieki i rehabilitacji wraz z przebudową, nadbudową i rozbudową w miejscowości Wąsosze”

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania części budynku ośrodka szkoleniowo- wypoczynkowego w Wąsoszach, nr działki 23/2 jednostka ewidencyjna Ślesin, woj. Wielkopolskie, na budynek opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z jego przebudową, nadbudową i rozbudową zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym. Projektowana rozbudowa stanowić będzie budynek dwukondygnacyjny kryty stropodachem, zgodnie z poniższym opisem:
remont piwnicy: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty murowe, remont schodów na gruncie, instalacja elektryczna, wod – kan i CO, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie;
szyb windy: budowa szybu windy, szpachlowanie, malowanie, pokrycie dachu szybu windy;
dobudowa klatki schodowej: dobudowa klatki schodowej wraz z platformą przyschodową i pochylnią na zewnątrz zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę.
UWAGA: kolory wszystkich elementów wykończeniowych do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.3. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty
we wszystkich częściach zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2020 | 12:00


» Location

Południowa 2A
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie
Południowa 2A
Konin 62-510
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in