Całodobowe świadczenie usług transportu medycznego / sanitarnego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna

» Notice description

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest całodobowe świadczenie usług transportu medycznego / sanitarnego dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącą Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. Antesa 11, 43-200 Pszczyna, z podziałem na dwa zadania (części):
1. Transport medyczny z trzyosobową obsadą zespołu, w skład którego wchodzą: lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i kierowca ratownik medyczny w standardzie typu S zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2. Transport medyczny / sanitarny, z dwuosobową obsadą zespołu, w skład którego wchodzą: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i kierowca ratownik medyczny, kierowca z kursem KPP w standardzie typu P, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z w/w części zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, składający się z dwóch części (1.1. i 1.2.).
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały we wzorach umów stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ, na który składają się z dwie odrębne umowy (2.1. i 2.2.).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in