Usługa transportowa (przewożenie i przenoszenie), różnego rodzaju mienia UMWM tj. mebli biurowych ( np. krzesła, biurka, szafy), materiałów reklamowych, dokumentów i innych przedmiotów małogabarytowych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewiezienia mienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pomiędzy lokalizacjami mieszczącymi się w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, przy ul. Zacisze 5, przy ul. Wielickiej 72 przy ul. Królewskiej 57 oraz przy ul. Radziwiłłowskiej wraz
z wniesieniem na kondygnacje.
2. Szczegółowe zestawienie lokalizacji wraz z kondygnacjami stanowi załącznik nr 3 do siwz/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.
4. Przewidywana ilość świadczenia usługi to: maksymalnie osiem razy w miesiącu w pełnym wymiarze czasowym (8 h). W przypadku zawarcia umowy w ciągu trwającego miesiąca, przedmiotowa usługa będzie świadczona maksymalnie 2 razy w tygodniu w pełnym wymiarze czasowym (8 h).
5. Oznaczenie wg CPV: 60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów )
6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 13:00


» Location

Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Województwo Małopolskie
Basztowa 22
Kraków 31-156
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in