Dostawa analizatora termomechanicznego TMA z akcesoriami do badań rozszerzalności cieplnej materiałów konstrukcyjnych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora termomechanicznego TMA z akcesoriami do badań rozszerzalności cieplnej materiałów konstrukcyjnych.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania instalacji i rozruchu stanowiska;
2) przeprowadzenia szkolenia obsługi.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym jednocześnie Arkusz Informacji Technicznej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 13:00


» Location

ul. Pawińskiego 5B
Warszawa 02-106
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
ul. Pawińskiego 5B
Warszawa 02-106
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in