Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu Gminy Rościszewo

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i PSZOK z terenu Gminy Rościszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę gminy w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej 1
Rościszewo 09-204
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rościszewo
ul. Armii Krajowej 1
Rościszewo 09-204
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in