„Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”

» Notice description

Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) oraz w załączniku nr 6 (wzór umowy), Pakiet Pieczywo

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

Sienkiewicza 8
Pokój 46-034
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O.
Sienkiewicza 8
Pokój 46-034
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Food products category published on OnePlace in last 10 days.