Wyposażenie pracowni szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny w ramach projektu pn.:”Rozwijaj kompetencje z myślą o przyszłości!” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.4 Edukacja ogólna RPO WM 2014-2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
Wyposażenie pracowni szkolnych: Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym, Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w Gminie Miastków Kościelny

Część 1:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przedmioty matematyczno-przyrodnicze, język angielski)
a. Pomoce dydaktyczne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych klasa I-III PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
– zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (przedmioty matematyczno-przyrodnicze, język angielski)
a. Pomoce dydaktyczne – zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych klasa I-III PSP w Zwoli
– zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko teatralne w języku angielskim
a. Pomoce dydaktyczne PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu. PSP w Zwoli
– zgodnie z załącznikiem Nr 3
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy I PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy I PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy II PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 6
7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy II PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy II PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 8
9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-Przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klasy II PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 9
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klas IV-VI PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 10
11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kółko matematyczno-przyrodnicze
a. Pomoce dydaktyczne dla klas IV-VI PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 11
12. Indywidualizacja pracy z uczniem – zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
a. Pomoce dydaktyczne na zajęcia logopedyczne PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu i PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 12
13. Wyposażenie pracowni szkolnych
a. Pracownia fizyczno-chemiczna PSP w Miastkowie Kościelnym i PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 13
Część 2:
1. Wyposażenie pracowni szkolnych
a. Pracownia języka angielskiego PSP w Zgórzu
- zgodnie z załącznikiem Nr 14
2. Wyposażenie pracowni szkolnych
a. Pracownia języka angielskiego PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 15

Część 3:
1. Wyposażenie pracowni szkolnych
a. Pracownia robotyki w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu
i PSP w Zwoli
- zgodnie z załącznikiem Nr 16

Opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Załącznik Nr 1
2. Załącznik Nr 2
3. Załącznik Nr 3
4. Załącznik Nr 4
5. Załącznik Nr 5
6. Załącznik Nr 6
7. Załącznik Nr 7
8. Załącznik Nr 8
9. Załącznik Nr 9
10. Załącznik Nr 10
11. Załącznik Nr 11
12. Załącznik Nr 12
13. Załącznik Nr 13
14. Załącznik Nr 14
15. Załącznik Nr 15
16. Załącznik Nr 16
do SIWZ.

Zamówienie obejmuje:
 dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz pomocy dydaktycznych;
 wniesienie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia wraz z transportem do:
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym.
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu.
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli.

 instalację wymaganych oprogramowań zapewniających prawidłowe współdziałanie przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu komputerowego;
 przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia.

Wymienione wyposażenie, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne powinny być fabrycznie nowe, nieużywane.
Dostarczany sprzęt posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 10:30


» Location

Rynek 6
Miastków Kościelny 08-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Gmina Miastków Kościelny
Rynek 6
Miastków Kościelny 08-420
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in