Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz IgA wraz z dzierżawą oraz serwisowaniem analizatora na potrzeby RCKiK” Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 10:00


» Location

Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Żołnierzy Niepodległej 8
Lublin 20-078
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in