Remont drogi gminnej nr 160720 C w m. Kalinowiec-Toporzyszczewo Stare o dł. 1,010 km.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej, wykonanie pobocza z kruszywa łamanego na krawędzi drogi. Remont dotyczy drogi gminnej
nr 160720 C w m. Kalinowiec-Toporzyszczewo Stare. Roboty prowadzone będą
w obrębie działki o numerze geodezyjnym nr 10, 11/8, 11/9, 82/2(obręb Toporzyszczewo Stare), działka nr 67 ( obręb Kalinowiec).

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:
• roboty przygotowawcze,
• nawierzchnia jezdni
 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
 nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – warstwa wyrównawcza
 wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S,
• roboty uzupełniające
 wyrównanie poboczy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:15


» Location

Włocławska 82
Bądkowo 87-704
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bądkowo
Włocławska 82
Bądkowo 87-704
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in