Roboty budowlano – montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano – montażowe polegające na przebudowie pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej”.
Miejsce realizacji: MSS w Ostrołęce
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 11:30


» Location

Al. Jana Pawła II
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Al. Jana Pawła II
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in