„Budowa świetlicy wiejskiej w Piskorzówku – etap II: stan wykończeniowy”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu budowy świetlicy wiejskiej, zlokalizowanej na działce nr 62/1 obręb ewid. 021502_2.0015 Piskorzówek, gm. Domaniów.
2. W chwili obecnej budynek zrealizowany jest w stanie surowym zamkniętym z elewacjami. W I etapie inwestycji wykonano następujące prace:
a) przygotowanie terenu,
b) tyczenie budynku,
c) ławy i ściany fundamentowe,
d) płytę stanu zerowego,
e) ściany nośne,
f) ściany działowe,
g) wieńce,
h) wszystkie niezbędne przejścia technologiczne instalacji w ścianach i fundamentach budynku,
i) konstrukcję dachu,
j) pokrycie dachowe,
k) montaż rynien i rur spustowych oraz pozostałych elementów wyposażenia dachu,
l) elewacje,
m) podbitkę drewnianą,
n) stolarkę okienną i drzwiową wraz z okiennicami.
3. Niniejsze zamówienie stanowi kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w Piskorzówku i obejmuje wszystkie pozostałe do wykonania roboty, zgodnie z dokumentacją projektową, mające na celu całkowite wykończenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
4. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) tynki wewnętrzne parteru,
b) docieplenie poddasza,
c) posadzki parteru,
d) instalacje elektryczne wewnętrzne,
e) instalacje sanitarne wewnętrzne,
f) roboty przyłącza instalacji WLZ,
g) wykończenie,
h) zagospodarowanie działki.
5. Wyłączeniu podlegają roboty związane z przyłączem wodociągowym i szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne.
6. Szczegółowy zakres prac oraz warunki i zasady realizacji zamówienia, zgodnie z którymi należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ:
a) Projekt budowlany: Budowa:
 budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek
 wewnętrznej linii zasilania elektroenergetycznego wlz
 szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne o poj. V=10 m3
– Załącznik nr 6 do SIWZ,
b) Projekt wykonawczy: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek – Załącznik nr 7 do SIWZ,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 8 do SIWZ,
d) Przedmiar – Załącznik nr 9 do SIWZ.
e) Wzór umowy wraz z kartą gwarancyjną – załącznik nr 10 do SIWZ.
UWAGA:
Załączona dokumentacja techniczna została sporządzona dla kompletnego zamierzenia Zamawiającego. Należy ją wykorzystać odpowiednio do będącego przedmiotem przetargu – stanu wykończeniowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:00


» Location

Domaniów 56
Domaniów 55-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Domaniów
Domaniów 56
Domaniów 55-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in