„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski–Mielec Dębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+500 - 54+775 strona prawa w m. Brzeźnica.”

» Notice description

zamówienie polega na wykonaniu Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski–MielecDębica – polegająca na budowie chodnika w km 54+500 - 54+775 strona prawa w m.
Brzeźnica.”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.06.2020 | 09:00


» Location

ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego
Rzeszów 35-105
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in