Dostawa jaj

» Notice description

Niniejsze zamówienie obejmuje dostawę jaj L w ilości 58 000 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 11:00


» Location

Rzeszowska 5
Górno 36-051
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
Rzeszowska 5
Górno 36-051
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in