„Zakup i montaż windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a”

» Notice description

I.1 Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż windy wraz z dostosowaniem istniejącej klatki schodowej dla potrzeb zabudowy wewnętrznej windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Budynek Starostwa obecnie posiada 2 główne klatki schodowe łączące piwnice z drugim piętrem, jedną klatkę schodową w narożniku budynku łączącą piwnicę z parterem, jedną klatkę schodową znajdującą się w segmencie B i dodatkowo zewnętrzną – ewakuacyjną klatkę schodową.

Winda wewnętrzna hydrauliczna
Zaprojektowano windę wewnętrzną dostępną dla osób niepełnosprawnych umieszczoną w wewnętrznej duszy schodów trzybiegowych. Winda ma obsługiwać 4 kondygnacje 1 podziemną i 3 nadziemne. Zaprojektowano ją jako hydrauliczną z maszynownią w poziomie piwnicy. Szyb windy powinien posiadać min. 3 ściany przeszklone w tym przeszklone wejściowe drzwi teleskopowe. Preferowane wykończenie konstrukcji szybu – ze stali nierdzewnej satynowej. Mocowanie szybu odbędzie się do płyty żelbetowej gr. 30cm wylanej w podszybiu na poduszce z chudego betonu gr. 10cm. Z uwagi na różnicę pomiędzy posadzką płyty a posadzką piwnic płyta musi być powiększona na wszystkie strony aby stworzyć fundament pod ścianki fundamentowe tworzące zamknięcie podszybia. Należy zwrócić uwagę na właściwe zaizolowanie przeciwwilgociowe podszybia. Prace wykonywać zgodnie z zaleceniem konstruktora w okresie bezdeszczowym i suchym stosując w trakcie realizacji produkty do izolacji przeciwwilgociowej sprawdzonych firm zgodnie z ich zaleceniami.
Dane techniczne dźwigu:
a) Dźwig D1 Osobowy, hydrauliczny pośredni linowy bez maszynowni (1 szt) przystosowany dla osób niepełnosprawnych, napęd plecakowy tylny, specjalny, ze zredukowanym nadszybiem
b) udźwig 630kg (8 osób), ilość przystanków 4
c) ilość dojść - drzwi 4 – rozmieszczone jednostronnie,
d) prędkość dźwigu 0,6 m/s
e) wysokość podnoszenia 10,04 m
f) drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 3 AT – o wymiarach 900 x 2000 mm, napęd VVVF, przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej „satyna”, wyposażone w kurtynę świetlną,
g) drzwi szybowe automatyczne teleskopowe 3 AT o wymiarach, 900 x 2000 mm, przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej satyna
h) kabina dźwigu nieprzelotowa, o wym. 1100 x 1400 mm wys. 2100 mm wykonanie: ściana prawa i lewa ze szkła bezpiecznego w ramach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, ściana prawa pełna (panelowa)
wyposażenie:
panel dyspozycji – wykonany ze stali nierdzewnej „satyna” z piętrowskazywacze cyfrowym LCD w kolorze niebieskim, wyposażony w metalowe, podświetlane na niebiesko na obwodzie przyciski z grafiką Braille’a, dźwiękową i świetlną sygnalizację przeciążenia kabiny, sygnał akustyczny sygnalizacji alarmowej,
oświetlenie – panele świetlne LED, umieszczone w suficie, oświetlenie awaryjne (min. 2 godz.), gong,
podłoga–wykładzina podłogowa antypoślizgowa – wzornik do wglądu i ustalenia z Zamawiającym,

sufit – ze stali nierdzewnej „satyna”,
poręcz - ze stali nierdzewnej „satyna” na ścianie tylnej i bocznej,
lustro – 1/2 wysokości ściany tylnej, umieszczone nad poręczą system informacji głosowej VOX w kabinie,
komunikacja ze służbami ratowniczymi urządzenie GSM - karta SIM Użytkownika/Zamawiającego, windę należy oznakować podając informację, że nie można korzystać z windy podczas pożaru
i) kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej – „satyna”, wyposażone w podświetlane na niebiesko przyciski z grafiką Braille’a – zapalające się po przyjęciu dyspozycji, wyświetlanie usterki w języku polskim na piętrowskazywaczu, piętrowskazywacz
LED w kasetach wezwań na każdym przystanku
j) napęd - hydrauliczny, pośredni,
sterowanie - mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci procesowa) i funkcji specjalnych, zjazd awaryjny po zaniku napięcia – winda pozostająca w ruchu winna zjechać na najbliższą kondygnację i otworzyć
drzwi, zjazd pożarowy – po sygnale z centralki ppoż. Na utrzymanym w budynku zasilaniu (po wykryciu przez SSP lub zauważone przez ludzi i unieruchomienie jej tam z otwartymi drzwiami
k) szyb - Stalowy szklony międzyryglowo, malowany RAL, do samodzielnego montażu na podszybiu żelbetowym Dusza klatki 1620 x 2590mm
l) podszybie - min.1150 mm
ł) nadszybie - min.: 2820 mm, specjalne,
m) przygotowanie wniosku do zgłoszenie do UDT wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji o dopuszczeniu do użytkowania zabudowanego dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego;
2.Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty towarzyszące ściśle związane z dostawą i montażem windy:
• likwidację 1 biegu schodowego z parteru na półpiętro,
• likwidacja rolet wewnętrznych domykających korytarze na parterze,
• likwidacja boazerii w korytarzu i holu w poziomie piwnic,
likwidację 2 ścianek działowych w piwnicy wraz z słupkiem w którym umieszczono skrzynkę elektryczną,
• likwidację 4 szt. drzwi wraz z ościeżnicami w tym drzwi podwójnych do Sali restauracyjnej,
• likwidację stropu podwieszanego w poziomie piwnic,
• rozkucie posadzki i pogłębienie terenu pod szyb windy i likwidację posadzki w obrębie holu
• wykonanie płyty żelbetowej i ścian fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową w podszybiu windy,
• zamurowanie 2 otworów po usuniętych drzwiach wraz z dwustronnym tynkiem,
• wycięcie otworu drzwiowego w ściance wewnętrznej i dodatkowego otworu w ścianie prostopadłej dla potrzeb kuchni wraz z montażem drzwi wewnętrznych,
• wymurowanie dwóch ścian działowych wraz z montażem drzwi wewnętrznych,
• przeniesienie skrzynki elektrycznej wraz całą instalacją
• zakup i montaż drzwi wraz z futryną do sali restauracyjnej,
• zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w poziomie parteru
• wymurowanie ścian działowych zamykających przestrzeń pod schodami do piwnicy,
• zazbrojenie i wylanie z wykorzystaniem dolnego biegu schodów i pierwszego
spocznika jako szalunku utraconego dwóch nowych biegów schodowych z poziomu piwnic na parter,
• zakup i wykonanie wylewki samopoziomującej aby wyrównać poziom pomieszczeń w piwnicy aby docelowo uzyskać właściwy – bez progów, poziom w pomieszczeniach piwnicy,
• zakup i montaż kafli gresowych do wykończenia posadzki na holu w piwnicy i na klatce schodowej na odpowiednim kleju,
• wykonanie w pomieszczeniach listew przypodłogowych z kafli gresowych wykończonych listwą PCV jak na wyższych kondygnacjach,
• budowę – wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej do pomieszczenia maszynowni
• wykonanie otworu w istniejącej ścianie do przeprowadzenia kabli elektrycznych sterujących windą,
• montaż windy, niezbędnych szaf i sprzętu sterującego,
• budowa sufitu podwieszanego,
• montaż opraw oświetleniowych pod spocznikami wraz z doprowadzeniem zasilania najlepiej ukrytego w korytku z boku biegu schodów lub ukrytego podtynkowo ,
• demontaż fragmentów balustrady i budowa jej nowych elementów,
• malowanie ścian i sufitów,
• prace wykończeniowe i porządkowe.

Szczegółowy zakres wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowo - wykonawcza stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.


3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU – STAN ISTNIEJĄCY
Klatka schodowa, której dotyczyć będzie adaptacja znajduje się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a w sektorze A i łączy piwnicę z drugim piętrem.
Powierzchnia, której dotyczy przebudowa znajduje się w duszy przedmiotowej klatki schodowej i łączy wszystkie kondygnacje i jej funkcje. Do przedmiotowego miejsca prowadzi bezpośrednie wejście poprzez istniejące drzwi z wiatrołapem i z dodatkowego wejścia, które dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
Lokalizacja wejść jak i samych drzwi nie ulega zmianie. Do przedmiotowej klatki schodowej będzie również można dojść od dodatkowego wejścia głównie dla pracowników poprzez segment C. Klatka schodowa od poziomu pierwszego piętra jest doświetlona poprzez rząd luksferów. Jest głównym ciągiem komunikacji pionowej dla Urzędu Starostwa.
Dokładny opis konstrukcja budynku znajduje się w Opinii Konstrukcyjnej.
Konstrukcja nośna budynku składa się z trzyprzęsłowej konstrukcji słupowej wypełnionej ścianami zewnętrznymi, wewnętrznymi działowymi i wewnętrznie poprowadzonymi kanałami wentylacji grawitacyjnej. Stropy wykonane są jako żelbetowe z płyt prefabrykowanych jednokierunkowo oparte na konstrukcji nośnej poprzez żelbetowe wieńce. Na holach i korytarzach stropy wykończone są systemowymi sufitami podwieszanymi. Wszystkie przepierzenia wewnętrzne nie stanowię stricte konstrukcyjnych elementów, a są jedynie elementami ścianek działowych dzielących wewnętrznie przestrzeń wg potrzeb. Klatka schodowa jak i cały budynek posiada niezbędne media w tym C.O.
wentylację grawitacyjną, energię elektryczną i sieć niskoprądową w tym monitoring.
Podłogi w holach i na klatce schodowej wykonane są z kafli gresowych. Ściany są otynkowane i pomalowane. Drzwi wejściowe wykonane są ze stolarki aluminiowej w kolorze ciemno niebieskim, okna zaś wykonano w stolarce PCV w kolorze białym z wewnętrznymi parapetami. Na parterze dodatkowo zabudowano rolety wewnętrzne, które zamykają w razie potrzeby możliwość wejścia do korytarzy na parterze i na klatkę schodową biegnącą do góry. Ogólny stan klatki schodowej ocenia się jako dobry.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje także adaptację pomieszczenia piwnicznego wraz z wykonaniem dodatkowego wejścia do budynku. Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącego pomieszczenia - sali konsumpcyjnej w poziomie piwnic na potrzeby pomieszczenia na przechowywanie dokumentów dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
W zakres prac wchodzi:
• likwidacja karniszy ( linek stalowych ) i tapety na ścianie ( pow. ok. 15,26 m2),
• demontaż fragmentu sufitu podwieszanego związanego z poszerzeniem holu i
budową nowych ścianek,
• wymurowanie ścianki działowej wydzielającej pomieszczenie,
• wymurowanie ścianek wydzielających poszerzenie holu dolnego,
• zakup i montaż drzwi wejściowych wg zestawienia,
• przebudowa oświetlenia górnego w projektowanym pomieszczeniu i holu,
• przebudowa istniejącego oświetlenia z dostosowaniem istniejących
włączników do nowej powierzchni do oświetlenia i lokalizacji włącznika,
• demontaż fragmentu posadzki w przestrzeni holu,
• zakup i montaż kafli gresowych do wykończenia posadzki na poszerzonym holu w piwnicy na odpowiednim kleju wraz z wykonaniem cokolików,
• wykonanie sufitu podwieszanego wraz z wbudowaniem oświetlenia,
• malowanie ścian i sufitów,
• zakup i montaż regałów jezdnych do magazynowania dokumentów,
• prace wykończeniowe i porządkowe
W zakres prac wchodzą także prace związane z modernizacją fragmentu korytarza w celu stworzenia dodatkowego wejścia do budynku od strony zaplecza gdzie zlokalizowany jest parking dla pracowników urzędu. Wejście do budynku, dla pracowników będzie się odbywać poprzez 1 drzwi otwierane asymetrycznie bez słupka. Podstawowe skrzydło o szer. w świetle 90cm i dodatkowe o świetle 40cm. Oba skrzydła powinny posiadać częściowe przeszklenie dla bezpieczeństwa użytkowania
Pow. użytkowa korytarza 17,00 m2
Pow. schodów zewnętrznych z palisadą 5,10 m2
Pow. klombu 5,20 m2
W zakres prac wchodzi:
- prace kontrolne konieczne do sprawdzenia jakości i wielkości nadproży / wieńców
nad oknami,
− prace rozbiórkowe i zabezpieczające (związane z likwidacją dwóch okien),
− prace polegające na wykuciu nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz wymurowanie słupków,
− roboty polegające na wymurowaniu nowych słupków międzyokiennych,
− montaż ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetem wewnętrznym,
− przebudowa instalacji elektrycznej zgodnie z opracowaniem projektu branży elektrycznej w tym wykonanie podprowadzenia pod czytnik kart pracowniczych i elektrozaczep w zamku drzwiowym oraz czujek ruchu do oświetlenia,
− przebudowa instalacji C.O. wraz z zakupem i montażem kaloryferów,
− prace wykończeniowe związane z wykonaniem remontu fragmentu posadzki,
− prace malarskie związane z odświeżeniem powłok ściennych i malowanie futryn oraz drzwi,
− zakup płyt magnezytowo – wiórowych i ich montaż na odpowiedniej podkonstrukcji jako sufitu podwieszanego,
− zakup i montaż oświetlenia wewnątrz korytarza i na zewnątrz,
− wykonanie fragmentu docieplenia wraz z montażem specjalnych elementów likwidujących mostki termiczne,
− zakup i montaż zadaszenia szklanego,
− korytowanie i budowa betonowych schodów wraz z palisadą na odpowiedniej podbudowie,
− korytowanie zakup i wyłożenie geowłókniny oraz wysypanie humusu do kombu który
powstanie przy drzwiach,
− malowanie odświeżające drabiny na dach odpowiednią farbą
− prace wykończeniowe i porządkowe
UWAGA!! Nie należy wyceniać zakupu i dostawy regałów (zakres opisany na stronie 11 i 12 pkt 4.1.7, nr rysunku PB-D-A.2, w przedmiarze poz. 6 d.1.2 - projektu zmiany sposobu użytkowania i adaptacji…) oraz wszystkich prac związanych z połączeniem komunikacyjnym na II piętrze budynku, zakres opisany na stronie 7 pkt 4, nr rysunku PB-R-K.1, PB-R-K.2

Szczegółowy zakres wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowo - wykonawcza stanowiąca załącznik nr 9a do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 12:00


» Location

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Internal transport systems, parts, maintenance and repair

» Buyer data

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in