Dostawa antysmogowych płyt chodnikowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa antysmogowych betonowych płyt chodnikowych z mikrofazą 2 mm w kolorze szarym o wymiarach 50 x 50 x 7 cm (49,7 x 49,7 x 7 cm) w ilości 29120 szt., oraz 25 x 50 x 7 cm (24,7 x 49,7 x 7 cm) w ilości 6240 szt., zgodnych z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 11:00


» Location

pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Warszawa-Ursus 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Warszawa-Ursus 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in