Kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.07.2020 | 11:00


» Location

Plac Zwycięstwa 2
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in