Remont pomieszczeń, budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń, budowa pochylni dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach. Zamówienie obejmuje:
Ogólny remont budowlany
Zakres robót:
- wykonywanie robót rozbiórkowych i termomodernizacyjnych
-dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zadania, zgodnie z wymogami
bezpieczeństwa, zaleceniami norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez instrukcje producentów i dokumenty związane
- koordynacja prac w obrębie różnych branż,
- kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż,
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie placu budowy,
- wykonanie demontażu rusztowań i urządzeń dźwigowych,
- wywóz odpadów na bieżąco w trakcie prowadzenia robót

Instalacje elektryczne
Zakres robót:
- rozbudowa tablic piętrowych
- trasa kablowa
- instalacja gniazdowa ogólna
- instalacja oświetleniowa
- ochrona od porażeń

Instalacje sanitarne
Zakres robót:
Budowa wewnętrznych instalacji:
- wody zimnej, ciepłej,
- kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia
ustawicznego. RPSW.08.05.01 podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz
tworzenia i rozwoju CKZiU.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Jagiellońska 32
Kielce 25-608
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
Jagiellońska 32
Kielce 25-608
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in