Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno - technicznych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno - technicznych w zakresie jej doświetlenia i wentylacji oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z jego termoizolacją. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej, Zakończenie robót, podpisanie protokołu odbioru, Uzyskanie od Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie (jeśli uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wymagane będzie zapisami w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę), oraz zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony SIWZ oraz Projektach wykonawczych stanowiących załączniki do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 10:00


» Location

Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej
Kościuszki 74
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in