Sukcesywna dostawa materiałów szewnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej według poszczególnych pakietów

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż materiałów szewnych dla potrzeb SPZOZ w Kole w ramach oddzielnych pakietów. Szczegółowy opis wymagań i parametrów jakościowych, szacunkowe zestawienie ilościowe materiałów szewnych określone zostały w druku FORMULARZ CENOWY. Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku PROJEKT UMOWY

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 09:00


» Location

ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Poniatowskiego 25
Koło 62-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in