Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie gminy Zaniemyśl w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu uczniów do i z jednostek oświatowych położonych na terenie gminy Zaniemyśl w roku szkolnym 2020/2021. Ze względów organizacyjnych usługa powinna zostać wykonana 2 autokarami we wszystkie dni szkolne. Usługa winna być wykonywana na 2 stałych trasach i w określonych godzinach podporządkowanych pracy jednostek oświatowych. Pierwsza trasa dowozu dotyczy obsługi Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu i Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu i posiada trasę wynoszącą 87 km dziennie. Druga trasa dowozu dotyczy Szkoły Podstawowej w Pigłowicach i Szkoły Podstawowej w Śnieciskach i posiada trasę wynoszącą 102,50 km dziennie. Wykaz tras stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wycena usługi powinna nastąpić na podstawie faktycznie przejechanych przez autokar kilometrów i winna uwzględniać wszelkie koszty jej realizacji, w tym koszty zatrudnienia opiekunki nad uczniami w czasie przewozu. Długość tras nie obejmuje dojazdu autobusu do przystanku rozpoczynającego trasę ani powrotu z przystanków kończących trasy. Autokar Wykonawcy musi posiadać ubezpieczenie OC, AC i NNW. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu wykonywania usługi w zależności od organizacji nauki i organizacji roku szkolnego w jednostkach oświatowych. Szacunkowo Zamawiający podaje 188 dni dla świadczenia tej usługi przez Wykonawcę. Ze względu na nakładanie się czasu wykonywaniu usługi na 2 trasach nie istnieje możliwość jej wykonania jednym autokarem i przy odziale tych samych osób.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.06.2020 | 12:00


» Location

ul. Średzka 9
Zaniemyśl 63-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu
ul. Średzka 9
Zaniemyśl 63-020
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in