Usługa całodobowej ochrony nieruchomości przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie budynku biurowego położonego przy ul. Kordylewskiego 11 wraz z jego najbliższym otoczeniem przy wykorzystaniu istniejącego monitoringu zewnętrznego, wewnętrznego nieruchomości oraz patrolów pieszych wykonywanych w godzinach między 2000 a 600 rano następnego dnia, opisanym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Na czas trwania umowy, Wykonawca zainstaluje w co najmniej 20 miejscach wskazanych przez Zamawiającego punkty kontrolne Systemu Kontroli Pracowników Ochrony oraz wyposaży pracowników w odpowiedni czytnik.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 12:00


» Location

Kordylewskiego 11
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Kordylewskiego 11
Kraków 31-542
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in