Malowanie elewacji wraz z remontem balkonów od strony zachodniej budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie elewacji wraz z remontem balkonów od strony zachodniej budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zakres robót do wykonania określają:
1) Wykaz dokumentacji wykonawczych - branża budowlana – stanowiący załącznik nr 1 SIWZ
a) Rys. nr 1 – Elewacja zachodnia – naprawa balkonów – Zakres robót;
b) Rys. nr 2 – Plan sytuacyjny;
c) Dokumentacja fotograficzna z zakresem robót.
2) Wykaz przedmiarów robót – branża budowlana – stanowiący załącznik nr 2 SIWZ
3) Wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – branża budowlana – stanowiący załącznik nr 3 SIWZ
a) Ogólna Specyfikacja Techniczna – OST;
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Roboty rozbiórkowe - B-01;
c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Posadzki - B-04;
d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Roboty pokrywcze - B-06;
e) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Roboty tynkarskie - B-09;
f) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Roboty malarskie - B-012.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. 1 Maja 50
Katowice 40-287
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
Katowice 40-287
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in