Dostosowanie klatki schodowej K1 do warunków ppoż. w budynku Gminnego Przedszkola w Kurowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostosowanie klatki schodowej K1 do warunków ppoż. w budynku Gminnego Przedszkola w Kurowie”, polegająca na wykonaniu następującego zakresu robót:
a) Roboty rozbiórkowe
b) Schody żelbetowe – nowe
c) Roboty murowe – uzupełnienia
d) Tynki uzupełniające
e) Uzupełnienia docieplenia elewacji
f) Stolarka okienna
g) Ślusarka drzwiowa
h) Odnowienie ścian i sufitów – korytarz
i) Wykończenie ścian i sufitów – klatka
j) Balustrady
k) Posadzki
l) Obudowy (osłony grzejników)
m) Roboty demontażowe
n) Roboty towarzyszące
o) Tablice rozdzielcze
p) Montaż przewodów instalacji elektrycznej
q) Montaż osprzętu elektrycznego
r) Montaż opraw oświetleniowych
s) Montaż instalacji oddymiania klatki schodowej KL1
t) Montaż instalacji odgromowej
u) Pomiary i próby pomontażowe

Szczegółowy zakres zamówienia zawierają:
a) dokumentacja techniczna - projekt budowlany,
b) przedmiary robót,
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych („STWiORB”)
stanowiące integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Lubelska 35
Kurów 24-170
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Kurów
ul. Lubelska 35
Kurów 24-170
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in