Wykonanie usługi koszenia na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest koszenie terenów zieleni i poboczy dróg wewnętrznych na terenie Parku Śląskiego wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w 2020 roku.
Z uwagi na rozległy obszar działania objęty przedmiotowym zamówieniem Zamawiający podzielił teren w granicach Parku Śląskiego na dwa Rejony (dwie części zamówienia):
CZĘŚĆ A (Strefa I i Strefa II) – Rejon po prawej stronie linii granicznej, którą stanowią aleje zaznaczone na mapce stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Powierzchnia koszenia trawników przewidziana w ciągu trwania umowy szacowana jest na 1 538 461,54 m2. Zamawiający decyduje
o miejscach, terminach, kolejności i krotności koszeń poszczególnych sekcji i kwater.
CZĘŚĆ B (Strefa III) – Rejon po lewej stronie linii granicznej, którą stanowią aleje zaznaczone na mapce stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Powierzchnia koszenia trawników przewidziana w ciągu trwania umowy szacowana jest na 676 923,00 m2. Zamawiający decyduje o miejscach, terminach, kolejności i krotności koszenia poszczególnych sekcji i kwater.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 11:00


» Location

Aleja Różana 2
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
Aleja Różana 2
Chorzów 41-501
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in